سهم واردات دارو ۱۳ درصد از ارزش ریالی بازار دارویی کشور است
تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱۴۰۳
دستور مخبر برای توقف تأسیس داروخانه‌های دولتی
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۴۰۳
شیوه‌های مدیریتی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی باید تغییر کند
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۴۰۳
سود سبحان دارو ۲۵ درصد از متوسط صنعت دارویی بیشتر شد|
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۴۰۳
منع پزشکان از تجویز داروهای خارج از فهرست رسمی دارویی از سوی سازمان غذا و دارو
تاریخ انتشار : ۱۰ تير ۱۴۰۳