دولت در سیاست‌گذاری‌های خود در حوزه دارو با بخش‌خصوصی هیچ‌گونه مشورتی نمی‌کند
تاریخ انتشار : ۲۹ آبان ۱۴۰۲
مشکل کیت‌های آزمایشگاهی برای همیشه یکسره می‌شود
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۴۰۲
کاهش 50 درصدی قیمت سمعک به چه قیمت؟
تاریخ انتشار : ۱۰ آبان ۱۴۰۲
قیمت سمعک 50 درصد کاهش یافت
تاریخ انتشار : ۰۸ آبان ۱۴۰۲
تامین دارو و تجهیزات پزشکی برعهده وزارت بهداشت است و در صورت کمبود ما باید پاسخگو باشیم
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۲