رگولاتور دولتی در مورد خرید دستگاه‌های بسته‌ی آزمایشگاه خطای استراتژیک کرد
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۴۰۱
نظارت و سیاست‌گذاری صحیحی برای کیت‌های آزمایشگاهی وجود ندارد
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
به دلیل تحریمها دچار کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی هستیم
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۱
صف انتظار برای کاشت حلزون شنوایی به صفر رسید
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۱
طرح معافیت واردات مواد اولیه دارویی از  مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۱