کرونا+
دارو
سالم‌خبر: رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: با افزایش قیمت ارز و تغییر بهای ۸ هزار آیتم در صنایع دارویی کشور، بسیاری از تولیدکنندگان درخواست های خود برای افزایش قیمت را به کمیسیون قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو ارسال کرده اند و برای ...
غذا
زندگی سالم
سالم‌خبر: رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران از پرداخت ۸۸ درصد هزینه‌های کاشت حلزون شنوایی خبر داد و گفت: حمایت از این پیوندها، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو، صرفه‌جویی ارزی برای کشور به دنبال داشته است.
آمار و پژوهش
بهداشت و آرایش
سالم‌خبر: مدیر عامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرد: حجم بسیاری از کالاهای قاچاق کشف شده مربوط به لوازم بهداشتی و آرایشی است که منهدم یا باز صادرات می‌شود. این در حالی است که ۸۵ درصد از این محصولات قاچاق در داخل کشور ...
تجهیزات پزشکی