هیچ دوره دستیاری فیزیوتراپی مجوز قانونی ندارد
تاریخ انتشار : ۲۹ دی ۱۴۰۰
تجمع اعتراض‌آمیز بیماران دیالیزی و پیوند کلیه
تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۴۰۰
زنگ خطر سالک در ایران
تاریخ انتشار : ۲۷ دی ۱۴۰۰
خطر ابتلا به آلزایمر بیخ گوش پشت میزنشین‌ها
تاریخ انتشار : ۲۶ دی ۱۴۰۰
تبعات مصوبه هیأت مقررات زدایی برای اپتومتریست ها
تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۴۰۰