دریافت تندیس ویژه ایران فارمای ۲۰۲۳ توسط شرکت داورسازی تهران شیمی
تاریخ انتشار : ۰۶ مهر ۱۴۰۲
 صنعت داروسازی کشور نیاز به قیّم ندارد
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۲
 از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت دارو دعوت می‌کنیم
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۲
مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه ایران فارما
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۲
سخنرانی رئیس سازمان غذا و دارو در سازمان همکاری شانگهای 
تاریخ انتشار : ۰۵ مهر ۱۴۰۲