هیچ دارویی با ثبت سفارش برای ترخیص معطل نمانده است
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۱
این گیاهان دارویی را هرگز با دارو مصرف نکنید
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۱
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۱
داروی پاکسلووید در کاهش بستریِ بیماران کرونایی موثر است
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۱
برنامه مقابله با بیماری‌های واگیر در ۳ فاز اجرا می شود
تاریخ انتشار : ۰۷ تير ۱۴۰۱