۳۸۰۰ میلیارد تومان یارانه ارزی تامین دارویاری تامین اعتبار شده است
تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
دلیلی ندارد دولت در قیمت‌گذاری کالاهایی مانند دارو دخالت کند
تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
فروش اینترنتی دارو به بررسی و اجماع تخصصی نیاز دارد
تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۴۰۲
۳ همت به حساب داروخانه‌ها واریز شد
تاریخ انتشار : ۰۹ اسفند ۱۴۰۲