تصویب تزریق سه روزه رمدسیویر در کلینیک‌های سرپایی در کشور
تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
افزایش قیمت دارو از دیدگاه این نماینده مجلس منطقی نیست!
تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
مسوولان دولت در مورد حذف ارز ترجیحی دارو  تناقض‌گویی می‌کنند
تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
واکسن‌نزده‌ها در معرض خطر اومیکرون هستند
تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۴۰۰
بازگشت مجدد رنگ نارنجی به نقشه کرونایی کشور
تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۴۰۰