دریافت هرگونه وجه با عنوان حق فنی و نسخه پیچی در داروخانه ها ممنوع است
تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
داروی بیماران خاص در نوروز تامین می شود
تاریخ انتشار : ۲۴ اسفند ۱۴۰۱
خلف وعده‍‌ی دولت و بانک‌ها صنعت داروی کشور را دچار چالش کرده است
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۴۰۱
مشکل کمبود و نبود برخی داروها هنوز رفع نشده است
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۴۰۱
اسپری بینیِ فایزر برای تسکین درد شدید میگرن مجوز گرفت
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۴۰۱