تماس با ما
شماره تماس دفتر پایگاه خبری سالم خبر: 88779035
شماره فکس: 88780386
از تماس شما سپاسگزاريم.