سازمان بهداشت جهانی در مورد کرونا هشدار داد
تاریخ انتشار : ۱۱ بهمن ۱۴۰۱
شرایط فعلی کرونا در کشور آرام است
تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۴۰۱
۱۹ درصد مردم از ماسک استفاده می‌کنند
تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۴۰۱
نوبت یادآور واکسن کرونا در گروه‌های پرخطر تزریق شود
تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۴۰۱
اگر با طرح دارویاری همکاری نشود مردم از پس قیمت داروها برنمی‌آیند
تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۴۰۱