تزریق واکسن کووید۱۹ در بارداری برای نوزاد مفید است
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۴۰۱
اندونزی واکسن کووید mRNA ساخت چین را تایید کرد
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۴۰۱
رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۴۰۱
واکسن نورا در آزمایشگاه مورد تایید فایزر و مدرنا مهر تایید خورد
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۴۰۱
استفاده از ماسک در مدارس اجباری شد
تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۴۰۱