تبلیغات دارو و مکمل‌های آن در ماهواره را نشانه غیرمجاز بودن بدانید
تاریخ انتشار : ۲۹ خرداد ۱۴۰۳
نمی‌توانیم مانع مصرف دارو و رژیم ورزشکاران شویم
تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ۱۴۰۳
مصرف مکمل با برخی داروهای خاص مانند وارفارین مسمومیت‌زاست
تاریخ انتشار : ۱۶ خرداد ۱۴۰۳
کارخانه‌های تولید مکمل‌های آمریکایی در همین حوالی تهران!
تاریخ انتشار : ۰۷ خرداد ۱۴۰۳
دولت بودجه ندارد، فهرست دارویی کشور را بسته است
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳