تجهیزات پزشکی در کشور صاحب آمارنامه شد
تاریخ انتشار : ۲۱ تير ۱۴۰۲
در خصوص کاهش تعرفه گمرکی تجهیزات پزشکی اشتباهی پیش آمده بود
تاریخ انتشار : ۰۳ تير ۱۴۰۲
سران قوا با کاهش حقوق گمرکی تجهیزات پزشکی از ابتدای سال ۱۴۰۲ موافقت کردند
تاریخ انتشار : ۳۱ خرداد ۱۴۰۲
وضعیت تامین و موجودی 133 قلم دارو بحرانی است
تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۴۰۲
۱.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص یافت
تاریخ انتشار : ۳۰ خرداد ۱۴۰۲