طرح معافیت واردات مواد اولیه دارویی از  مالیات بر ارزش افزوده تصویب شد
تاریخ انتشار : ۰۹ شهريور ۱۴۰۱
توزیع بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ملزومات مصرفی پزشکی
تاریخ انتشار : ۰۵ شهريور ۱۴۰۱
هزینه‌های کاشت حلزون و گفتار درمانی رایگان شد
تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
لوازم پزشکی و پروتزها افزایش قیمت نخواهد داشت
تاریخ انتشار : ۳۰ مرداد ۱۴۰۱
۴۰ درصد از بازار تجهیزات پزشکی تولید داخل است
تاریخ انتشار : ۰۲ مرداد ۱۴۰۱