تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی همیشه دچار چالش است
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۴۰۳
استنکاف بانک مرکزی در تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی؛ دست تولیدکنندگان و واردکنندگان دارو خالیست
تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۴۰۳
تجهیزات پزشکی گرانقیمت از رده خارج با هزینه اندک به چرخه فعالیت بازمی‌گردند
تاریخ انتشار : ۱۲ تير ۱۴۰۳
کشف احتکار  بیش از ۳ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی در تهران
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۴۰۳
تامین‌اجتماعی سال گذشته ۴۶۰ میلیارد تومان بابت  ۷۱۸ هزار فقره انواع پروتز و اروتز پرداخت کرده است
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۴۰۳