50 درصد تجهیزات پزشکی کشور وارداتی است
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۲
ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان صنعت تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۲
بازار مشترک دارو و تجهیزات پزشکی در منطقه تشکیل شود
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۲
وزارت صمت هیچ‌گونه دخالتی در واردات یونیت‌های پزشکی ندارد
تاریخ انتشار : ۰۳ مهر ۱۴۰۲
شروع به صادرات تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای کرده‌ایم
تاریخ انتشار : ۱۸ شهريور ۱۴۰۲