تراشه‌ای که آلودگی ویروس کرونا را با کمک تلفن همراه تشخیص می‌دهد
تاریخ انتشار : ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
استفاده از کپسول دوربین‌دار برای تشخیص سرطان روده بزرگ
تاریخ انتشار : ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
ترمیم اعصاب پس از آسیب نخاعی با روشی نوین
تاریخ انتشار : ۲۲ اسفند ۱۳۹۹
ابداع فناوری که قدرت شنوایی خاصی به انسان می‌دهد
تاریخ انتشار : ۲۰ اسفند ۱۳۹۹
تشخیص کرونا بوسیله دانگل تلفن هوشمند
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹