همیشه وزارت بهداشت از دولت طلب دارد
تاریخ انتشار : ۰۲ اسفند ۱۴۰۱
اجازه نمی دهیم بازار تجهیزات پزشکی کشور گرفتار انحصار شود
تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۴۰۱
نوسازی ناوگان اورژانس و خرید آمبولانس در بودجه 1402 نیز از قلم افتاد
تاریخ انتشار : ۰۴ بهمن ۱۴۰۱
بیمارستان سوانح سوختگی ۱۰ بار اخطار آتش‌نشانی گرفته است
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۴۰۱
چرا دستور جمع‌آوری کیت‌های غیراستاندارد آزمایشگاهی صادر نمی‌شود؟
تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۴۰۱