دستگاه دیالیز خانگی به زودی به تولید انبوه می‌رسد
تاریخ انتشار : ۱۱ شهريور ۱۴۰۲
از سال 98 به صنایع تجهیزات پزشکی بدهکارند اما بودجه تروما را به دولت بازمی‌گردانند
تاریخ انتشار : ۲۳ مرداد ۱۴۰۲
با مسئولان دولتی نتوانستیم زبان مشترکی برای حل مشکلات دارو و تجهیزات پزشکی پیدا کنیم
تاریخ انتشار : ۱۴ مرداد ۱۴۰۲
فقط 30درصد از MRIهای انجام شده در کشور علمی است
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۴۰۲
100 آزمایشگاه تخصصی نیاز داریم اما زیرساخت آن را نداریم
تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۱۴۰۲