۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی کشور تولید داخل است
تاریخ انتشار : ۲۶ مهر ۱۴۰۱
رگولاتور دولتی در مورد خرید دستگاه‌های بسته‌ی آزمایشگاه خطای استراتژیک کرد
تاریخ انتشار : ۲۹ شهريور ۱۴۰۱
نظارت و سیاست‌گذاری صحیحی برای کیت‌های آزمایشگاهی وجود ندارد
تاریخ انتشار : ۲۷ شهريور ۱۴۰۱
به دلیل تحریمها دچار کمبود کیت‌های تشخیصی آزمایشگاهی هستیم
تاریخ انتشار : ۲۳ شهريور ۱۴۰۱
صف انتظار برای کاشت حلزون شنوایی به صفر رسید
تاریخ انتشار : ۲۲ شهريور ۱۴۰۱