تعلل وزارت بهداشت در تحویل دستگاه درمان سرطان استان البرز
تاریخ انتشار : ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
شرکت‌های دولتی با دریافت ارز و رانت‌های دولتی جایی برای رقابت بخش خصوصی باقی نگذاشته‌اند
تاریخ انتشار : ۰۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
به وقت دوستی با گمرک؛ حقوق گمرکی دارو و تجهیزات پزشکی کاهش یافت
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۴۰۳
۵۹ میلیون دلار ارز برای دارو و تجهیزات پزشکی تامین شد
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۴۰۳
بیمارستان‌های افتتاح شده بدون تجهیزات، خالی از بیمار، پزشک و پرستار!
تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۴۰۳