با مساله دارو نباید سیاسی و جناحی برخورد کرد
تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۴۰۳
یکی از چالش‌های اصلی پزشکیان در حوزه دارو، کسری بودجه ۱۴۰۳ است
تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۴۰۳
آقای پزشکیان یک وزیر بهداشت شجاع و مطالبه‌گر انتخاب کنید
تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۴۰۳
اختلاف بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو صنایع دارویی و بیماران را سرگردان کرده است
تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۴۰۳
هشدار برای مصرف داروی تقلبی اوزمپیک برای کاهش وزن
تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۴۰۳