تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۴۰۱
قیمت ارزی شناور در حوزه تجهیزات پزشکی نداریم
تاریخ انتشار : ۰۱ آذر ۱۴۰۱
ابداع پمپی که داروها را به مغز می‌رساند
تاریخ انتشار : ۲۸ آبان ۱۴۰۱
۶۰ درصد تجهیزات پزشکی ما وارداتی است
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۱
۵۰ درصد کودکان زمان طلایی کاشت حلزون را از دست داده اند
تاریخ انتشار : ۲۷ مهر ۱۴۰۱