کار سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران تولید ماسک است؟
تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۴۰۰
بخیه هوشمند بر زخم‌های عمقی بدن نظارت می‌کند
تاریخ انتشار : ۱۳ دی ۱۴۰۰
ساخت کارت واکسنی که به پوست تزریق می‌شود
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۴۰۰
دستگاه اسکنر بدن ساخته شد
تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۴۰۰
نوار تست قندخون تحت پوشش بیمه قرار گیرد
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۴۰۰