تامین دارو و تجهیزات پزشکی برعهده وزارت بهداشت است و در صورت کمبود ما باید پاسخگو باشیم
تاریخ انتشار : ۰۲ آبان ۱۴۰۲
تنها مرجع صادرکننده مجوز برای واردات یونیت‌های دندانپزشکی، سازمان غذا و داروست
تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۴۰۲
50 درصد تجهیزات پزشکی کشور وارداتی است
تاریخ انتشار : ۱۷ مهر ۱۴۰۲
ارز ۴۲۰۰ تومانی بلای جان صنعت تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار : ۱۲ مهر ۱۴۰۲
بازار مشترک دارو و تجهیزات پزشکی در منطقه تشکیل شود
تاریخ انتشار : ۰۸ مهر ۱۴۰۲