کمبود و گرانی به تجهیزات نمونه‌گیری از پاشنه پای نوزادان رسید
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۴۰۱
ده‌ها مرکز تصویربرداری در آستانه تعطیلی هستند
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۴۰۱
بازار تجهیزات پزشکی گرفتار خود تحریمی شده است
تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۴۰۱
ضرب‌الاجل سازمان بازرسی کل کشور برای اداره تجهیزات پزشکی جهت اعلام کمبودها تا ماه آینده
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۱
200 تخت دیالیز تولید داخل غبر قابل مصرف‌اند
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۴۰۱