بیمارستان سوانح سوختگی ۱۰ بار اخطار آتش‌نشانی گرفته است
تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۴۰۱
چرا دستور جمع‌آوری کیت‌های غیراستاندارد آزمایشگاهی صادر نمی‌شود؟
تاریخ انتشار : ۱۹ دی ۱۴۰۱
ورود هزارو 600 یونیت دندانپزشکی با رانت‌های قانونی
تاریخ انتشار : ۳۰ آذر ۱۴۰۱
در چنین شرایطی آقایان برای افتتاح بیمارستان جدید فشار می‌آورند!
تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۴۰۱
پرونده‌ی حداقل 1000 شرکت تجهیزات پزشکی  برای صدور مجوز معطل مانده است
تاریخ انتشار : ۲۷ آذر ۱۴۰۱