تشت رسوایی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت مطالبات داروخانه‌ها
تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۴۰۳
مافیای دارو یک تهمت است!
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۳
اگر تندروها در اقتصاد سلامت قدرت می‌گرفتند!
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۳
مسعود پزشکیان؛ از بیمارستان مدنی تبریز تا پاستور
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۳
با فروش اوراق اسلامی ۲۰ همت مطالبات دانشگاه‌های علوم پزشکی پرداخت شد
تاریخ انتشار : ۱۶ تير ۱۴۰۳