شهر قرمز و نارنجی نداریم
تاریخ انتشار : ۱۰ خرداد ۱۴۰۲
متوسط رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ۳۲ درصد رسیده است
تاریخ انتشار : ۰۷ خرداد ۱۴۰۲
هیچ چیز جز واکسیناسیون خطر کرونا را ازبین نمی‌برد
تاریخ انتشار : ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲
وضعیت نارنجی کرونایی به یک شهر کاهش یافت
تاریخ انتشار : ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۲
توصیه جدید سازمان جهانی بهداشت در لزوم به روزرسانی واکسن کرونا
تاریخ انتشار : ۳۰ ارديبهشت ۱۴۰۲