ممنوعیت حضور کادر درمان در ساعات موظف در بخش خصوصی
تاریخ انتشار : ۰۳ تير ۱۳۹۸
تهدید باروری مردان سیگاری
تاریخ انتشار : ۰۳ تير ۱۳۹۸
لزوم ورود رسانه ها به امر فرهنگ سازی مصرف شیر و مواد لبنی
تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۳۹۸
لزوم پوشش ۱۰۰ درصدی داروهای بیماران مزمن وسرطانی
تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۳۹۸