65 درصد دانش آموزان واکسن کرونا زدند
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۰
 بابت کرونا و پیک ششم آسوده خاطر نیستیم
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۰
برکت و پاستور هنوز مجوز تزریق برای نوجوانان را نگرفته‌اند
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۰
تزریق سریع‌ دوز سوم واکسن کرونا به افراد بالای ۶۵ سال
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۰
۶ میلیون دوز واکسن سینوفارم وارد کشور شد
تاریخ انتشار : ۲۵ مهر ۱۴۰۰