دوقلوهای تازه متولد شده در هندوستان کرونا و کوید نام گرفت
تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
حال تهران خوب نیست
تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
ماموریت فراکسیون غذا و داروی مجلس؛ داستان فاویپیراویر چیست؟
تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
باورهای غلط درمان کرونا با مصرف الکل
تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱۳۹۹
خطر کرونا بیخ گوش مادران باردار
تاریخ انتشار : ۱۶ فروردين ۱۳۹۹