مراجعه دیر هنگام برخی مبتلایان کرونا به مراکز درمانی
تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۹۹
حمایت وزارت بهداشت از ۳ هزار پروژه تحقیقاتی مرتبط با کرونا
تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۹۹
تنها راه پیشگیری از کرونا رعایت اصول بهداشتی است
تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۹۹
تشدید تهاجم کرونا با آغاز فصل پاییز
تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۹۹
بهبودیافتگان کرونا در کشور از اهدای پلاسما استقبال نمی کنند
تاریخ انتشار : ۰۲ مهر ۱۳۹۹