تعجب نمی‌کنم اومیکرون در امریکا درحال چرخش باشد
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۰
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۰
کشورهای مختلف با شناسایی موارد ابتلا به اومیکرون به تکاپو افتاده‌اند
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۰
حیدری جانشین عین‌اللهی در ستاد سلامت مدیریت بیماری کرونا شد
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۴۰۰
تردد از تهران به شهرهای زرد و آبی مجوز نمی‌خواهد
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۴۰۰