شیوع کرونا در افراد زیر ۱۰ سال نگران کننده است
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
هیچ مسئولی تاکنون از واکسن کرونا استفاده نکرده است
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
کرونا جان ۹۹ نفر دیگر را در ایران گرفت
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
اینجا بازار بزرگ تهران است؛ مرکز پخش کرونای انگلیسی
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
موفقیت تست انسانی واکسن "کووپارس" بر 13 داوطلب اول
تاریخ انتشار : ۱۸ اسفند ۱۳۹۹