ده نکته برای مواجهه با کروناویروس  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۹
بایدها و نبایدهای این روزهای کرونایی  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۳۱ تير ۱۳۹۹
چرا باید ماسک بزنیم؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۵ تير ۱۳۹۹
سنگاپور چگونه بر کرونا ویروس غلبه کرد؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۸
چه کارهایی انجام دهیم تا به کروناویروس مبتلا نشویم؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۸