مبارزه با کبد چرب  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
آلرژی کودکان را جدی بگیرید  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
این ربات ظرف 4 ساعت سرطان پستان را تشخیص می دهد  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۸ مرداد ۱۳۹۷
بیماران هموفیلی؛ آنان خود مقصر نیستند  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۳ مرداد ۱۳۹۷
نگاهی دیگر به ایدز از پنجره ی "پشت دیوار سکوت"  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱۳۹۷