واکسن کرونا چگونه وارد عمل می‌شود  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱۳۹۹
واکسن‌ها چگونه علیه کرونا وارد عمل می‌شوند؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۶ بهمن ۱۳۹۹
آیا بهبودیافتگان واقعا از کرونا خلاصی یافته‌اند؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۹
واکسن MRNA کرونا چگونه کار می‌کند؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۹
برخی عوارض پس از واکسیناسیون طبیعی است  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۹۹