اهدای خون؛ از واقعیت تا باورهای غلط  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۳۹۸
چرا صنایع دارویی باید متعهد به اخذ گواهینامه  GMP باشند؟  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۷ مرداد ۱۳۹۸
چرا دولت‌ها ملزم به اجرای واکسیناسیون همگانی HPV هستند  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۱۳۹۸
بیماران مبتلا به سلیاک مراقب گلوتن‌های پنهان باشند  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۳۹۸
با یک جان می توان به هشت نیازمند عضو بدن جان بخشید  <img src="/images/video_icon.gif" width="16" height="13" border="0" align="top">
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸