شهریاری همه‌ی تقصیرها را به گردن روحانی انداخت
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۰
ذخیره واکسن کرونا در کشور 50 روز است
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۰
ویروس اومیکرون هنوز به ایران نرسیده است
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۰
ایران جزو ۶ کشور بزرگ در تولید واکسن کرونا است
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۰
برنامه واکسیناسیون ایران فراتر از پیش بینی ها بود
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۴۰۰