دارو
غذا
سالم خبر : ترکیبات موجود در فلفل تند از گسترش و متاستاز سرطان ریه جلوگیری می‌کند. متاستاز سرطان ریه مهمترین عامل مرگ بر اثر این بیماری است.   به گزارش سالم خبر از ایرنا؛ساینس دیلی گزارش می دهد که فلفل تند دارای ترکیبی ...
زندگی سالم
آمار و پژوهش
سالم خبر: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: در حرفه پزشکی، اصل بر منافع بیمار است و نباید اجازه دهیم منفعت بیمار در معرض خطر قرار بگیرد. چون که نگاه ناظر بیرونی نسبت به پزشک و پزشکی دچار خدشه می شود. به گزارش سالم ...
بهداشت و آرایش
سالم خبر: آژانس ملی ایمنی داروها و محصولات بهداشتی در اقدامی بی‌سابقه در سراسر جهان، روز جمعه اعلام کرد که چندین مدل از پروتزهای پستان را در این کشور، به ظن ارتباط بین آنها و بروز سرطان ممنوع کرد.
تجهیزات پزشکی
سالم خبر: هفته گذشته تعدادی از کارکنان بیمارستان پارسیان دست از کار کشیده و در لابی بیمارستان اعتصاب کرده و حقوق معوقه خود را طلب می کردند. اما اخبار رسیده به سالم خبر نشان می داد که مشکلات پشت پرده این بیمارستان پیچیده تر از آن است ...