دارو
سالم خبر: صاحبان صنایع مختلف کشور به ویژه صنعت دارو و تجهیزات پزشکی اذعان می دارند با برچیده شدن ارز 4200 تومانی موافق و بر سیاست تک نرخی شدن ارز تاکید و بر اجرای آن اصرار دارند.
غذا
زندگی سالم
آمار و پژوهش
سالم خبر: عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: در حرفه پزشکی، اصل بر منافع بیمار است و نباید اجازه دهیم منفعت بیمار در معرض خطر قرار بگیرد. چون که نگاه ناظر بیرونی نسبت به پزشک و پزشکی دچار خدشه می شود. به گزارش سالم ...
بهداشت و آرایش
سالم خبر: آژانس ملی ایمنی داروها و محصولات بهداشتی در اقدامی بی‌سابقه در سراسر جهان، روز جمعه اعلام کرد که چندین مدل از پروتزهای پستان را در این کشور، به ظن ارتباط بین آنها و بروز سرطان ممنوع کرد.
تجهیزات پزشکی
سالم خبر: دبیر علمی دوازدهمین کنگره بین اللی و هفدهمین کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات آزمایشگاهی اعلام کرد: حفظ و استمرار خدمات آزمایشگاهی در بحران و چالش بسیار اهمیت دارد. چون تشخیص بیماری ها، نوع دارو و کنترل بیماری وابسته به آزمایشگاه ...