کرونا+
سالم‌خبر: بسیاری از داروهای مورد استفاده و استاندارد در پزشکی از گیاهانی تهیه می‌شود که همه مراحل اثربخشی را در تریال‌های علمی و استاندارد طی کرده‌اند اما اینکه وزیر بهداشت و درمان یک کشور، معرکه مدعیان استفاده از درمان‌های سنتی را ...
دارو
سالم‌خبر: عدم ورود داروهای جدید به فهرست رسمی داروهای کشور با بهانه عدم تامین هزینه های درمان از سوی وزارت بهداشت و بیمه‌های درمانی، نه تنها از ورود این داروها به بازار دارویی کشور جلوگیری کرده بلکه امکان و فرصت صادرات آن ها را نیز ...
غذا
زندگی سالم
آمار و پژوهش
بهداشت و آرایش
سالم خبر: رییس و اعضای هیات مدیره انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران، در نشست خبری به بیان مسائل و مشکلات جراحی زیبایی در کشور پرداختند.
تجهیزات پزشکی