هیچ شرکت دولتی یا شبه دولتی در میان 15 شرکت بزرگ واردکننده داروی کشور نیست
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۷
دارو‌های ضد سرفه و درمان سرماخوردگی که کودکان نباید به آن‌ها لب بزنند
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۷
موافقت مقام رهبری با برداشت 500 میلیون دلار از صندوق توسعه برای شرکت‌های دارویی
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بیمه توان پوشش خدمات دندانپزشکی را ندارد
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۷
راه‌اندازی درمانگاه سوگ در گلستان
تاریخ انتشار : ۲۹ مهر ۱۳۹۷