باید از هر راه ممکن واکسن کرونا را تهیه و مشکل کشور را حل کنیم
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۹
مدیریت کرونا در کشور مستقیما تحت نظر وزیر است
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۹
آسترازنکا تا پایان سال 200 میلیون دوز واکسن کرونا تولید می‌کند
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۹
تاثیر رضایت‌بخش واکسن COVID-19 آکسفورد- آسترازنکا در ایمنی شدید سالمندان
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۹
آغاز تولید سه میلیارد واکسن آکسفورد- آسترازنکا تا سال 2021
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۹