بازگشایی‌های همزمان نگران کننده است
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۰
ورود ۱۲ میلیون دوز واکسن کرونا به کشور تا هفته آینده
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۰
ردپای آنفلوانزا پیدا شد
تاریخ انتشار : ۰۵ آبان ۱۴۰۰
 ترکیه در اوج بیماری است و اغلب مسافران، بیمار به ایران برمی‌گردند
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۰
 هزینه درمان هر بیمار کرونایی ۴۰ میلیون تومان است
تاریخ انتشار : ۰۴ آبان ۱۴۰۰