اولین ژل غضروف مناسب برای زانو ساخته شد
تاریخ انتشار : ۲۰ تير ۱۳۹۹
ساخت فیلتری با قابلیت نابودی ۹۹.۸ درصدی کرونا
تاریخ انتشار : ۱۸ تير ۱۳۹۹
ایران موفق به تولید و صادرات پانسمان زخم شبیه پوست انسان شد
تاریخ انتشار : ۱۷ تير ۱۳۹۹
در سایه ‎ی خلاهای قانونی؛ قرار نبود بشود اما شد
تاریخ انتشار : ۱۱ تير ۱۳۹۹
تولید نانوپانسمانی با قابلیت قطع خونریزی در بیماران هموفیلی
تاریخ انتشار : ۰۹ تير ۱۳۹۹