برخی کالاهای پزشکی نیاز به مجوز ندارند
تاریخ انتشار : ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
برخورد قاطع با تولید‌کنندگان دارو و تجهیزات پزشکی بی کیفیت
تاریخ انتشار : ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
حضور شرکت‌های تجهیزات پزشکی بدون مجوز در نمایشگاه ایران هلث
تاریخ انتشار : ۲۲ خرداد ۱۳۹۸
وضعیت امکانات تشخیصی در تهران در حالت اشباع است
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
عمل تعویض مفاصل؛ یکی از عمل‌های بسیار پر هزینه است
تاریخ انتشار : ۲۱ خرداد ۱۳۹۸