معرفی متخلفان ارزی در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به دستگاه قضا
تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۳۹۸
ساخت باند نانویی بندآورنده خون بدون چسبیدن به زخم
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۸
درمان سرطان خون با واکسن جامد
تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۸
رفع نابینایی ناشی از انحطاط شبکیه با تراشه بی‌سیم
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۸
ایران دومین کشور دارنده دانش فنی رادیوداروی تشخیص سرطان
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۸