معافیت مالیات علی الحساب صنایع تجهیزات پزشکی به زودی عملیاتی می شود
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۳۹۷
تحریم‌ها موجب کمبود و افزایش قیمت برخی تجهیزات پزشکی شده است
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۹۷
تقاضای اختصاص 200 میلیون از 500 میلیون یورو به طور اختصاصی به تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۷
مراکز رادیولوژی با کمبود دستگاه مواجه اند
تاریخ انتشار : ۲۸ آبان ۱۳۹۷
فروش آزاد تجهیزات پزشکی وارداتی با ارز دولتی غیر ممکن است
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۷