کنترل فشار داخل چشم با یک سنسور تزریقی
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۳۹۸
ملزومات مصرفی دیالیز صرفا از طریق تولیدات داخلی تامین می‌شود
تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۸
دستگاه ایرانی آلزایمر را شناسایی می کند
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : ۱۵ مهر ۱۳۹۸
مجوز واردات چسب زخم صادر نشد
تاریخ انتشار : ۱۴ مهر ۱۳۹۸