مسوولیت فنی تجهیزات پزشکی قانونمند است اما بازوی اجرایی ندارد
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
یک حسگر بی‌سیم سلامتی شما را ردیابی می کند
تاریخ انتشار : ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
ساخت دستگاه تشخیصی صداهای اضافه قلب در بیماری‌های مادرزادی
تاریخ انتشار : ۲۶ مرداد ۱۳۹۸
تاریخ انتشار : ۱۳ مرداد ۱۳۹۸