ظرفیت آزمایشگاه‌های وزارت بهداشت برای کووید-19 روزانه 20 تا 25 هزار آزمایش است
تاریخ انتشار : ۲۴ آبان ۱۳۹۹
بیمارستان هنوز در انتظار ونتیلاتورهای وعده داده شده‌ی وزارت بهداشت هستند
تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۹
عدم تخصیص ارز تجهیزات پزشکی در مهر ماه از سوی بانک مرکزی
تاریخ انتشار : ۰۹ آبان ۱۳۹۹
اولین زبان مصنوعی انسان ساخته شد
تاریخ انتشار : ۰۷ آبان ۱۳۹۹
وضعیت بحرانی تامین مواد اولیه تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار : ۰۷ آبان ۱۳۹۹