تشخیص کرونا بوسیله دانگل تلفن هوشمند
تاریخ انتشار : ۱۷ اسفند ۱۳۹۹
احیای بینایی با ایمپلنت شبکیه
تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
سمعک زوال عقل را تا ۵ سال به تاخیر می‌اندازد
تاریخ انتشار : ۰۳ اسفند ۱۳۹۹
کنترل وضعیت سلامتی با برچسب جدید پوستی 
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
ابداع آزمایش جدیدی برای تشخیص کرونا
تاریخ انتشار : ۲۵ بهمن ۱۳۹۹