برخی پروتزهای پستان در فرانسه ممنوع شد
تاریخ انتشار : ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بدون عنوان
تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۳۹۷
محصولات آرایشی و بهداشتی در کشور ۶۵ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد
تاریخ انتشار : ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
ارزش بازارجراحی‌های زیبایی به ۲۶.۳ میلیارد دلار رسید
تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۷
نظارت بر تبلیغات و انجام جراحی‌های زیبایی بسیار ناچیز است
تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۷