برخی هنوز در زیرزمین‌ها مشغول جراحی زیبایی هستند
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۳۹۹
 ایران دارای بالاترین آمار پزشکان زیبایی در خاورمیانه است
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۳۹۹
ضرورت غربالگری کرونا در افراد کاندیدای اعمال زیبایی
تاریخ انتشار : ۰۳ شهريور ۱۳۹۹
هشدار در مورد انجام جراحی‌های زیرزمینی زیبایی در شرایط کرونا
تاریخ انتشار : ۲۰ مرداد ۱۳۹۹
انجام جراحی‌های پلاستیک و زیبایی در کشور بر اساس رعایت پروتکل‌های خاص
تاریخ انتشار : ۰۸ تير ۱۳۹۹