تزریق دُز سوم واکسن کرونا مدرنا ضروری نیست 
تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۴۰۰
۸۰ درصد بستری شدگان فعلی آی سی یو واکسن نزده اند
تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۴۰۰
واکسن اجباری کار غیرعقلانی است
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۰
واکسیناسیون یک اقدام عقلانی برای حفظ سلامت اجتماع است
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۰
سازمان غذا و دارو آئین نامه ای برای قیمت گذاری مکمل و ملزومات دارویی ندارد
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۰