افراد واکسینه شده با سینوفارم دوز سوم‌‌ را بزنند
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۰
پروتکل‌ها را رعایت نکنیم، باز مرگ‌ومیر افزایش می‌یابد
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۰
لزوم کنترل کرونامثبت‌ها با طرح قرنطینه هوشمند
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۰
1000 مقام دولتی داروخانه دارند
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۰
برخی تولید‌کنندگان مواد اولیه دارویی زیر بار قیمت‌گذاری سازمان غذا و دارو نمی‌روند
تاریخ انتشار : ۲۰ مهر ۱۴۰۰