اعضای بدن بیمار مرگ مغزی در زنجان کیفیت زندگی ۵۸ بیمار را ارتقا داد
تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۳۹۸
پرداخت مطالبات اردیبهشت ۹۸ داروخانه‌ها در هفته جاری
تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۳۹۸
ثبت فشار خون بیش از ۱۶ میلیون نفر در کشور
تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۳۹۸
سواد سلامت ۵۰ درصد ایرانی ها کم است
تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۳۹۸
سرطان عامل ۲۰ درصد از مرگ‌ومیر ایرانیان
تاریخ انتشار : ۰۲ تير ۱۳۹۸