زمان قرنطینه کرونا باز هم تغییر کرد
تاریخ انتشار : ۱۳ اسفند ۱۴۰۲
کرونای JN.۱ هنوز رسما ثبت نشده است
تاریخ انتشار : ۲۸ بهمن ۱۴۰۲
اومیکرون و آنفلوآنزا در هفته‌های اخیر شیوع بالایی داشته است
تاریخ انتشار : ۰۲ بهمن ۱۴۰۲
کرونا در دسامبر ۲۰۲۳ جان حدود ۱۰ هزار نفر را گرفت
تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۴۰۲
داروی سفارشی ترامپ برای درمان کرونا، مرگ 17 هزار نفر را رقم زده است
تاریخ انتشار : ۱۸ دی ۱۴۰۲