آمار ابتلا به کرونا مجددا در حال افزایش است
تاریخ انتشار : ۲۸ مرداد ۱۴۰۲
زیرسویه جدید کرونا واکسن گریز نیست
تاریخ انتشار : ۲۴ مرداد ۱۴۰۲
آمار ابتلاء به سویه‌ جدید کرونا طی یک ماه گذشته 80درصد افزایش یافت
تاریخ انتشار : ۲۲ مرداد ۱۴۰۲
سویه جدید کرونا هنوز به ایران نرسیده است
تاریخ انتشار : ۲۱ مرداد ۱۴۰۲
اعلام نتایج فاز اول مطالعه بالینی واکسن mRNA ایرانی کرونا
تاریخ انتشار : ۱۸ مرداد ۱۴۰۲