غافلگیری ژاپنی‌ها با زیرسویه جدید کرونا
تاریخ انتشار : ۰۹ دی ۱۴۰۲
سویه کووید JN.۱ "نوع مورد توجه" به سرعت در حال گسترش است
تاریخ انتشار : ۰۲ دی ۱۴۰۲
روز گذشته 137 هزار ابتلای جدید به کرونا در جهان  ثبت شد
تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱۴۰۲
شیوع سویه جدید کرونا در امریکا سه برابر شده است
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۲
کرونا طی هفته گذشته جان 19 ایرانی را گرفته است
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۴۰۲