میزان دیالیز صفاقی در ایران پایین است
تاریخ انتشار : ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
بیمارستان ایرانیان دوبی فعلا به فعالیت خود ادامه می دهد
تاریخ انتشار : ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
تامین تجهیزات پزشکی از طریق کولبری و قاچاق به صرفه نیست
تاریخ انتشار : ۰۶ اسفند ۱۳۹۷
شرکت وارد کننده استنت های تقلبی هیچ گونه مجوز ورودی نداشت
تاریخ انتشار : ۰۱ اسفند ۱۳۹۷
مصرف ایمپلنت در کشور بالاست
تاریخ انتشار : ۰۱ اسفند ۱۳۹۷