فروش آزاد تجهیزات پزشکی وارداتی با ارز دولتی غیر ممکن است
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۷
7 تا 10 هزار نفر در صف انتظار کلیه با مرگ پیوند می خورند
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۷
رشد سالانه 9.1 درصدی بازار تجهیزات پزشکی در ایران
تاریخ انتشار : ۱۴ آبان ۱۳۹۷
صادرات تجهیزات پزشکی ممنوع نیست
تاریخ انتشار : ۱۳ آبان ۱۳۹۷
ریخت و پاش های بی رویه مراکز درمانی پول طرح تحول سلامت را تمام کرد
تاریخ انتشار : ۰۱ آبان ۱۳۹۷