مصوبات نحوه تخصیص ارز برای تجهیزات پزشکی یکدیگر را نقض می‌کنند
تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۹۷
اختلاف نگاه و سیاست های هیات دولت و وزارت بهداشت در اولویت‌بندی تجهیزات‌پزشکی
تاریخ انتشار : ۱۹ شهريور ۱۳۹۷
فشار وعده رییس جمهوری بر دوش تامین کنندگان تجهیزات پزشکی و داروست
تاریخ انتشار : ۱۷ شهريور ۱۳۹۷
روش و مکانیزم قیمت گذاری توسط اداره کل تجهیزات پزشکی معیوب است
تاریخ انتشار : ۱۴ شهريور ۱۳۹۷