تحریم‌ها موجب کمبود و افزایش قیمت برخی تجهیزات پزشکی شده است
تاریخ انتشار : ۰۷ آذر ۱۳۹۷
تقاضای اختصاص 200 میلیون از 500 میلیون یورو به طور اختصاصی به تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار : ۰۳ آذر ۱۳۹۷
مراکز رادیولوژی با کمبود دستگاه مواجه اند
تاریخ انتشار : ۲۸ آبان ۱۳۹۷
فروش آزاد تجهیزات پزشکی وارداتی با ارز دولتی غیر ممکن است
تاریخ انتشار : ۲۷ آبان ۱۳۹۷
7 تا 10 هزار نفر در صف انتظار کلیه با مرگ پیوند می خورند
تاریخ انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۷