استاندارد FDA تنها استاندارد معتبر در جهان نیست
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۳۹۷
بدهی سازمان های بیمه گر به مراکز رادیوتراپی پرداخت نشده است
تاریخ انتشار : ۰۱ دی ۱۳۹۷
شرکت های دانش بنیان سه سال فرصت دارند تا مسوول فنی خود را به رتبه لازم مجهز کنند
تاریخ انتشار : ۲۸ آذر ۱۳۹۷
کمبود آنژیوکت در بیمارستان‌ها نداریم
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۷
معافیت مالیات علی الحساب صنایع تجهیزات پزشکی به زودی عملیاتی می شود
تاریخ انتشار : ۲۴ آذر ۱۳۹۷