افزایش ۵ برابری قیمت عینک طبی
تاریخ انتشار : ۰۹ مهر ۱۳۹۷
سیاست های خلق الساعه وزارت بهداشت تمامی ندارد
تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
بیمارستان های بزرگ به بخش خصوصی واگذار می شود
تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
کمبود تجهیزات پزشکی در بیمارستان ها صحت ندارد
تاریخ انتشار : ۲۶ شهريور ۱۳۹۷
عزم جدی برای رفع مشکلات تامین کنندگان تجهیزات پزشکی وجود ندارد
تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱۳۹۷