راه تشخیص درمان آسم در کودکان در دو ساعت
تاریخ انتشار : ۱۳ آذر ۱۳۹۸
حذف تومورهای سرطانی پروستات در کمتر از یک ساعت
تاریخ انتشار : ۱۲ آذر ۱۳۹۸
ساخت آزمایشگاهی نانوواکسن‌های ضدسرطان در کشور
تاریخ انتشار : ۰۹ آذر ۱۳۹۸
تشخیص آرتریت روماتویید با دوربین گرمایی
تاریخ انتشار : ۰۶ آذر ۱۳۹۸
شناسایی مجرمین با پروتئین مو ممکن شد
تاریخ انتشار : ۰۴ آذر ۱۳۹۸