کمبودی در زمینه‌ی فیلترهای دیالیز کشور هیچگاه وجود نداشته است
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۷
جزییات پرونده واردکننده متخلف تجهیزات پزشکی افشاء شد
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۷
هیچ نهاد پشتیبانی جایگزین تامین کننده‌های بخش خصوصی نخواهند شد
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۷
فشار مشکلات نقدینگی بر فعالان و تامین کنندگان تجهیزات پزشکی مضاعف است
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۹۷
اداره کل تجهیزات پزشکی و گروه دارویی برکت برای توسعه صادرات تجهیزات پزشکی تفاهم نامه امضا کردند
تاریخ انتشار : ۰۴ دی ۱۳۹۷