ساخت بانداژ جدید برای ترمیم سریع‌تر استخوان
تاریخ انتشار : ۲۳ آذر ۱۳۹۸
سلول های بنیادی یاری رسان بیماران قلبی ، دیابت و چشم
تاریخ انتشار : ۱۹ آذر ۱۳۹۸
بازگرداندن شنوایی و بینایی با سامانه‌های مصنوعی
تاریخ انتشار : ۱۸ آذر ۱۳۹۸
پوست مصنوعی برای التیام زخم تولید می‌شود
تاریخ انتشار : ۱۷ آذر ۱۳۹۸
استفاده از عسل برای ضدعفونی کردن تجهیزات جراحی
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۸