موفقیت در عرصه صادرات تنها در ید قدرت وزارت بهداشت یا تولیدکننده نیست
تاریخ انتشار : ۲۸ مهر ۱۳۹۷
تجهیزات پزشکی قاچاق در 14 منطقه تهران شناسایی شد
تاریخ انتشار : ۲۳ مهر ۱۳۹۷
روند صادرات تجهیزات پزشکی در ایران همچنان کند است
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۳۹۷
حلقه تحریم‌ها با سیاست‌ها و روند بوروکراتیک حاضر برای صاحبان تجهیزات پزشکی تنگ‌تر شده است
تاریخ انتشار : ۱۶ مهر ۱۳۹۷
رقابت بخش های دولتی با خصوصی اشتباه و  مغایر با قانون اساسی است
تاریخ انتشار : ۱۰ مهر ۱۳۹۷