کفی هوشمند برای جلوگیری از زخم پای دیابتی
تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۸
بانداژی که از خونریزی جلوگیری و خون را لخته می‌کند
تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۸
لزوم شفافیت و نظام مند بودن شبکه توزیع تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار : ۱۵ دی ۱۳۹۸
ایران در تجهیزات فیزیوتواپی خودکفا شد
تاریخ انتشار : ۱۰ دی ۱۳۹۸
رونمایی از نرم‌افزار و میز الکترونیکی کالبدشکافی ساخت محققان کشور
تاریخ انتشار : ۰۸ دی ۱۳۹۸