کشف و توقیف استنت های قلبی غیر استاندارد و قاچاق در گمرک فرودگاه امام
تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
سالانه چهار میلیون مصدوم تصادفات در بخش ICU بستری می شوند
تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۷
کمبودی در زمینه‌ی فیلترهای دیالیز کشور هیچگاه وجود نداشته است
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۷
جزییات پرونده واردکننده متخلف تجهیزات پزشکی افشاء شد
تاریخ انتشار : ۱۷ دی ۱۳۹۷
هیچ نهاد پشتیبانی جایگزین تامین کننده‌های بخش خصوصی نخواهند شد
تاریخ انتشار : ۱۱ دی ۱۳۹۷