هرگونه پیش‌شرطی برای فروش تجهیزات‌پزشکی ممنوع
تاریخ انتشار : ۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
نرخ پایین تعرفه، چالش اساسی در حوزه آزمایشگاهی است
تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بیمه ها همچنان به مراکز رادیولوژی بدهکارند
تاریخ انتشار : ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
گروه چشم پزشکی سال گذشته از خرید تجهیزات با ارز دولتی محروم شد
تاریخ انتشار : ۲۱ فروردين ۱۳۹۸
تعرفه تجهیزات آزمایشگاهی طی یک سال اخیر 100 درصد افزایش یافته است
تاریخ انتشار : ۲۰ فروردين ۱۳۹۸