ساخت باند نانویی بندآورنده خون بدون چسبیدن به زخم
تاریخ انتشار : ۳۰ دی ۱۳۹۸
درمان سرطان خون با واکسن جامد
تاریخ انتشار : ۲۵ دی ۱۳۹۸
رفع نابینایی ناشی از انحطاط شبکیه با تراشه بی‌سیم
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۸
ایران دومین کشور دارنده دانش فنی رادیوداروی تشخیص سرطان
تاریخ انتشار : ۲۴ دی ۱۳۹۸
ایجاد سامانه رسمی و شفاف در توزیع تجهیزات پزشکی
تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۸