کارخانه‌های تولید مکمل‌های آمریکایی در همین حوالی تهران!
تاریخ انتشار : ۰۷ خرداد ۱۴۰۳
دولت بودجه ندارد، فهرست دارویی کشور را بسته است
تاریخ انتشار : ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۳
موازی کاری در صدور پروانه و تولید از صنعت مکمل حذف شد
تاریخ انتشار : ۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۳
قیمت‌گذاری محصولات مکمل با میزان افزایش تورم همخوانی ندارد
تاریخ انتشار : ۲۸ فروردين ۱۴۰۳
نبود امنیت سرمایه‌گذاری در زنجیره تامین، صنعت مکمل‌ را تهدید می‌کند
تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۴۰۳