افزایش آمار جراحی‌های زیبایی بینی همزمان با شیوع کرونا
تاریخ انتشار : ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
هشدار در مورد انجام جراحی‌های زیرزمینی زیبایی در شرایط کرونا
تاریخ انتشار : ۱۹ بهمن ۱۳۹۹
از سرگیری جراحی‌های الکتیو و زیبایی در بیمارستان‌ها
تاریخ انتشار : ۱۷ بهمن ۱۳۹۹
سرانه بالای جراحی بینی در ایران
تاریخ انتشار : ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
هشدار درباره خطرات جراحی زیبایی توسط افراد غیر حرفه‌ای
تاریخ انتشار : ۰۶ بهمن ۱۳۹۹