ارسال اين مطلب به دوستان

(( بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت بهداشت مقصران کمبود دارو در کشور! ))