ارسال اين مطلب به دوستان

(( سازمان هدفمندی هنوز هیچ پولی به مراکز درمانی پرداخت نکرده است ))