ارسال اين مطلب به دوستان

(( رئیس هیات تحقیق و تفحص شستا: متهمه؛ در زندان نیست، فراری است دادستانی: شایعه است او به زندان بازگشته است ))