سن تقاضا برای جراحی بینی در ایران کاهش یافت
تاریخ انتشار : ۲۳ خرداد ۱۴۰۱
واردات قانونی عطر ممنوع است
تاریخ انتشار : ۱۷ خرداد ۱۴۰۱
برای تزریق ژل یا چربی تنها به مراکز تایید شده وزارت بهداشت مراجعه کنید
تاریخ انتشار : ۲۶ ارديبهشت ۱۴۰۱
دستگاه های اعمال زیبایی نباید به افراد غیر پزشک فروخته شود
تاریخ انتشار : ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۱
جراحی زیبایی در صدر شکایت از پزشکان
تاریخ انتشار : ۱۶ اسفند ۱۴۰۰