ارسال اين مطلب به دوستان

(( سهم و حق وزارت بهداشت و ورزش از مالیات سیگار سلب و به وزارت کشور داده شد! ))