ارسال اين مطلب به دوستان

(( با 60 همت به جای 120 همت نیازهای ارزی دارو و تجهیزات تامین نمی‌شود ))