ارسال اين مطلب به دوستان

(( وزارت بهداشت هیچگونه مجوزی برای جراحی و اقدامات زیبایی برای پزشکان عمومی صادر نکرده است ))