ارسال اين مطلب به دوستان

(( اعداد و ارقام رئیس مجلس و وزارت بهداشت هیچ مشکلی از داروخانه‌ها و بیماران حل نمی‌کند ))